Despre Noi

SCURT ISTORIC

2005 - 2020

În luna Mai a anului 2000 când am venit în Dublin era o singură biserică care avea 60 de membri, persoane venite din România. Fiindcă nu exista o biserică penticostală in Dublin în această perioadă un frate englez pe nume Michael McKeever s-a hotărât să ajute frații penticostali români și a închiriat o sală de măcelărie în care se adunau acești 60 de membri. Datorită faptului că lucrarea abia începuse și membrii erau veniți din diferite județe ale Romaniei a existat o grea omogenizare, având in vedere ca fratele Păstor Michael McKeever făcea parte dintr-o Biserică Penticostală Carismatică. În urma acestor divergențe câțiva am hotărât să ne alipim de Biserica Baptise Grace care era mai apropiată modelului conservator. În cadrul acestei biserici am slujit o vreme, timp în care s-au format patru grupuri de rugăciune. Eu m-am ocupat de grupul de rugăciune din Tallaght. Aici erau invitați proroci și slujitori, iar mulți frați venind aici s-au predat și s-au întors la Domnul. A urmat o perioadă în care am stăruit după Duhul Sfânt, iar mulți au fost botezați cu Duhul Sfânt, deși eram în cadrul Bisericii Baptiste.

2005
Ulterior acest grup de rugăciune s-a înmulțit si ne-am mutat la fratele Viorel Ignat în Inchicore, unde timp de doi ani Domnul a făcut mari minuni, arătându-se prin vindecări și botezuri cu Duhul Sfânt.

2006
În anul 2006 am fost solicitat să fiu Păstor al Bisericii Filadelfia din Tallaght care a fost înființată în 2004 care la moment trecea printr-o perioadă mai dificilă neavând slujitori ordinați în cadrul bisericii. In anul 2006 s-a început lucrarea de evanghelizare în zona Tipperary respectiv în Cahir și Killarney.

2007
Am continuat evanghelizarea in Cahir si Killarney unde am fost ajutați de alți frați printre care si de frații Lazăr Ometiță si Dionizie Ungureanu.

2008

În luna Mai a anului 2000 când am venit în Dublin era o singură biserică care avea 60 de membri, persoane venite din România. Fiindcă nu exista o biserică penticostală in Dublin în această perioadă un frate englez pe nume Michael McKeever s-a hotărât să ajute frații penticostali români și a închiriat o sală de măcelărie în care se adunau acești 60 de membri. Datorită faptului că lucrarea abia începuse și membrii erau veniți din diferite județe ale Romaniei a existat o grea omogenizare, având in vedere ca fratele Păstor Michael McKeever făcea parte dintr-o Biserică Penticostală Carismatică. În urma acestor divergențe câțiva am hotărât să ne alipim de Biserica Baptise Grace care era mai apropiată modelului conservator. În cadrul acestei biserici am slujit o vreme, timp în care s-au format patru grupuri de rugăciune. Eu m-am ocupat de grupul de rugăciune din Tallaght. Aici erau invitați proroci și slujitori, iar mulți frați venind aici s-au predat și s-au întors la Domnul. A urmat o perioadă în care am stăruit după Duhul Sfânt, iar mulți au fost botezați cu Duhul Sfânt, deși eram în cadrul Bisericii Baptiste.

2009
În urmă evanghelizării pe care am făcut-o în Dublin am plantat o biserică în Rathgar împreună cu 10 familii. Dintre aceștia au fost frați implicați în cercul de rugăciune pe care îl organizam. În primul an după înființarea bisericii, 40 de creștini ortodoxi frecventau programele noastre, dintre care 32 s-au întors la Domnul și s-au botezat. În al doilea an, un număr de aproximativ 50 de creștini ortodoxi ni s-au alăturat, dintre care 28 s-au întors la Domnul încheind un Legământ în apă. Binecuvântat sa fie Dumnezeu Tatăl nostru și Părintele Îndurărilor care prin Harul Său a înmulțit Biserica Sfânta Treime. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a făcut trecere în fata fraților prezbiterieni irlandezi care ne-au oferit acest minunat locaș de închinare. Așa am putut propovădui Evanghelia în timpurile în care tot mai multi români alegeau să vină din România stabilindu-se în Irlanda pentru a munci o perioadă, timp în care am continuat să evanghelizăm oamenii pe stradă și a ajuta pe cei nevoiași care ajungeau în Irlanda și nu aveau nici un sprijin.

2010 – 2012
În acelasi timp continuăm lucrarea în toate cele patru biserici din Irlanda în care Domnul îsi făcea simțită
prezența dând oamenilor o dovadă vie prin Duhul Sfânt căci tot mai mulți se întorceau la El.

2013
Anul 2013 a fost un an în care Dumnezeu m-a ajutat să înțeleg mai mult ca niciodată Cuvântul care spune în 2 Corinteni 9:6 “Să știţi: cine seamănă puţin, puţin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera.” Fiind constient ca de mâna Semănătorului depinde sământa și ca orice credincios adevărat al Domnului este rânduit să fie un semănător bun. Precizez faptul că nimeni nu este în afara acestei chemări, doar trebuie înțeleasă bine la timpul potrivit. Tot în acest timp ni s-a alăturat si fratele prezbiter Ștefan Elekeș, cu experienţa, din Zalău care s-a reîntors din România și a decis să se implice în lucrarea de slujire împreună cu noi. În luna Septembrie a anului 2013 am fost ales Păstor al Bisericii Filadelfia Galway, care nu mai era condusă de Biserica Betel Dublin din Iunie 2012 care în urma adunării generale votează în unanimitate desprinderea de Biserica Betel Dublin, urmând ca biserica să rămână independenă până la o nouă hotărâre a adunării generale. Prin urmare, anul acesta s-a dovedit a fi un an binecuvântat si în partea de Nord a Irlandei în care Domnul a rânduit sa fie plantată biserica Măslinul din Balbrigan unde locuiau deja 20 familii întorși la Domnul. Tot în acest timp am făcut evanghelizare și în Clones Monaghan unde era un grup de români și prin harul Domnului s-au întors mulți dintre ei.

2014
În anul 2014 împreună cu Lazăr Ghergheri am făcut evanghelizare în locatitatea Carrickmacross, unde Domnul a cercetat un număr de 30 de persoane și s-a format un grup de rugăciune si ca dovadă ca la vremea potrivită Dumnezeu ne-a ascultat si ajutat, iată că prin Cuvântul Adevărului si puterea Lui s-a deschis Biserica Tabor din Carrickmacross.

2015
În luna August a anului 2015 am avut prima întâlnire cu frații lucrători și responsabili a fiecărei biserici. Aici am luat hotărârea să înființăm o uniune, în vederea rezolvării problemelor care nu întârziau să apară în fiecare biserică, respectiv, primirea de membri si reabilitarea membrilor exclusi din alta parte si o mai bună organizare în vederea propășirii bisericiilor. La această întâlnire am avut următorii frații invitați: Mirel Iancu din Madrid, Grigore Strîmbu din România, Radu Gheorghe din Roma, Ayo Zannussi si Păstor Clement Doinge. Fratele Liviu Deac, membru in Biserica Filadelfia din Galway a făcut evangelizare în zona Athlone în repetate rânduri împreună cu familia sa și cu sprijinul nostru. În anul 2016 Domnul l-a ajutat în urma râvnei încercate de atâtea ori sa adune un număr mic de prieteni și care de această dată Dumnezeu a ajutat la înființarea bisericii Horeb.

2017
În 2017 am avut o altă întâlnire cu toți membri din uniune, având ca invitat special pe fratele Grigore Talpoș, Păstor al Bisericii Nr.1 Betel în Zalău, România și fratele Mitică Hutan, Păstor al unei biserici din Câmpina, care era invitat la biserica din Athlone. La această întâlnire s-au luat hotărâri în vederea bunului mers a bisericilor în care eram implicați. Măsurile care s-au luat au fost înființarea unui comitet administrativ care a fost format din membri comitetelor aparținătoare locale și a unui consiliu executiv format din conducătorii fiecărei biserici. În luna Septembrie în urmă unor divergențe cu privire la conducerea Bisericii Maranata Cork, un grup de frați s-au separat din această biserică. În luna Octombrie s-au adunat și a luat fiinta Biserica Muntele Sionului din Cork. În adunările generale din luna Decembrie care au urmat s-a decis că eu să fiu ordinat că Păstor a Bisericii Maranata. Tot în acest timp o altă grupare din Biserica Maranata s-a separat formând o altă biserică carismatică in Cork.

2018
După o perioadă de evanghelizare în Dundalk, fratele Lazăr Ghergheri, împreună cu fratele Remus Ștefan, sub supravegherea mea au înființat Biserica Samariteanul Bun unde Dumnezeu a revărsat mult har și binecuvântare și menționăm faptul ca în Dundalk există Biserica Golgota înfiintată cu un an înainte. Tot în aceastã perioadã Comitetul Uniunii ia hotărârea de a ridica un număr de slujitori pentru a sprijini toate Bisericile din Uniune, aceștia sunt: Sebastian Baidoc – diacon. Adrian Oniga – prezbiter, Liviu Deac – diacon. Ștefan Elekeș – păstor. Maxim Strîmbu – păstor confirmat din nou in biserica Sfânta Treime.

2020
Cu ajutorul Domnului, în anul 2019 fratele Gălățean însoțit de alți frați din Biserica Filadelfia Tallaght au început să facă evanghelizare în Dundalk și ca urmare se deschide Biserica Filadelfia. În toată această perioadă atât eu cât și ceilalți slujitori din Uniune am căutat ca fiecare membru al bisericilor să traiască o viață sfântă în unitatea Duhului și misiunea bisericii să poată fi realizată printr-o viață traită în sfințenie cu rânduială si prin legătura păcii încercând păstrarea sfinților în Harul și Adevărul lui Dumnezeu.

Bazați în totalitate pe temelia apostolică mărturisim că un credincios mântuit prin jertfa salvatoare a Domnului Isus Hristos în urma pocăinței personale și a credinței este păstrată în această stare de Har prin Puterea lui Dumnezeu. În acest scop Dumnezeu a dăruit credincioșilor Duhul Sfânt să-i mângăie, lumineze, călăuzească și desăvârșească. Această conlucrare între Duhul Sfânt și om trebuie să se vadă în toate laturile vieții prin păstrarea în Har. Noi credem și mărturisim că Botezul și Umplerea cu Duhul Sfânt este planul lui Dumnezeu pentru toți credincioșii în care se împletește voința omului cu voința Divină în lupta lui care este sprijinită de puterea lui Dumnezeu pentru a birui ispitele si încercările păcatului. Uniunea Bisericilor Române Penticostale din Irlanda este bazată în totalitate pe Adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu și are ca motto o frumoasă promisiune care se găsește in Isaia 41:10, 13 “nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare. Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și-ţi zic: ‘Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor!”.  Ca și președinte al Uniunii eu mă bazez în totalitate pe Cuvântul care este scris in Filipeni 1:6 “Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.” Având convingerea că ceea ce scrie in Ioan 10:28 se va împlini în viaţa noastră: “Eu le dau viaţa veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu îi va smulge din mâna Mea.”

Maxim Strîmbu,
Președintele Uniunii Bisericilor Române Penticostale din Irlanda

Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!”

Marcu 10:45